KONSULTACJE

Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. (szczególnie dotyczy rodziców sześciolatków). Według potrzeb i zagadnień, z którymi przychodzą rodzice, na spotkanie prosimy zabrać wytwory dziecka: rysunki, próby pisma, inne prace plastyczne, ewentualnie nagrania mowy czy filmy.

Spotkanie 45 minut-80zł

Konsultacje – integracja sensoryczna

Konsultacje w gabinecie – konsultacje w gabinecie skierowane są do wszystkich dzieci, których rodzice nie mają pewności czy problem dziecka tkwi w deficytach przetwarzania sensorycznego czy może ma inne źródło. Podczas spotkania Terapeuta oceni proces rozwoju SI pod kątem zgłaszanego problemu, dodatkowo zwróci uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza, które pozwoli Terapeucie ukierunkować obszar badania dziecka, a tym samym dopasować proponowane aktywności celem skutecznej weryfikacji potencjalnych problemów. Konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej rodzicowi, przekazaniem zaleceń i strategii dalszego postępowania. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność wykonania pełnej diagnozy, spotkanie może zostać potraktowane jako pierwsze spotkanie diagnostyczne.

Spotkanie 45 minut-90 zł