O mnie

Wykształcenie:

 • Pedagog resocjalizacyjny
 • Pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny
 • Pedagog specjalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem
 • Kurs RDI w zakresie rehabilitacji osoby z autyzmem
 • Szkolenie: „Teoria umysłu- jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu”
 • Kurs „Diagnoza i terapia ręki dzieci i młodzieży”
 • Kurs „Trafna diagnoza i skuteczna terapia w codziennej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju”
 • Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na rozwój mowy – znaczenie motorycznej i polisensorycznej stymulacji do uzyskania najlepszych efektów w funkcjonowaniu dziecka
 • Praksja i dyspraksja
 • Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera – strategie pomocowe w domu i szkole
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci
 • Ruch – rozwój – nauka: wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka